یک پل عابر پیاده جالب در چین به بهربرداری رسید. این پل غول پیکر دور تا دور میدان بزگ شهر را بهم می دوزد. این پل در مرکز شهر شانگهای ساخته شده است.

تصاویری از پل عابر پیاده جالب در چین

تصاویری از پل عابر پیاده جالب در چین

تصاویری از پل عابر پیاده جالب در چین

تصاویری از پل عابر پیاده جالب در چین

تصاویری از پل عابر پیاده جالب در چین

تصاویری از پل عابر پیاده جالب در چین

منبع

http://www.funpatogh.com/