کریم باقری به همراه شهاب عباسی (بازیگر و کارگردان) و تعداد از فوتبالیست های سابق به مناطق زلزله زده رفت و لبخند امید را به کودکان اهر و ورزقان هدیه کرد

تصاویر بازدید کریم باقری به همراه بازیگر معروف از مناطق زلزله زده

تصاویر بازدید کریم باقری به همراه بازیگر معروف از مناطق زلزله زده

تصاویر بازدید کریم باقری به همراه بازیگر معروف از مناطق زلزله زده

تصاویر بازدید کریم باقری به همراه بازیگر معروف از مناطق زلزله زده

منبع

http://www.funpatogh.com