مدیر عامل و معاونین باشگاه پرسپولیس به همراه جمعی از پیشکسوتان و بازیکنان تیم، پنج شنبه در ضیافت افطاری که با همکاری باشگاه پرسپولیس و هماهنگی بازداشتگاه اوین برگزار شده بود، حضور پیدا کردند.

ضیافت افطاری پرسپولیسی ها در زندان اوین+تصاویر

ضیافت افطاری پرسپولیسی ها در زندان اوین+تصاویر

ضیافت افطاری پرسپولیسی ها در زندان اوین+تصاویر

ضیافت افطاری پرسپولیسی ها در زندان اوین+تصاویر

 

منبع

http://www.funpatogh.com