اقامه 
نماز عید سعید فطر در تهران+تصاویر
اقامه 
نماز عید سعید فطر در تهران+تصاویرمنبع

http://www.funpatogh.com