واکنش برد پیت در دوران عصبانیت و آشفتگي چیست؟
چند روزی غیبش می زند، ته ریش می‌گذارد و كلاه سر مي‌كند و ...

سینمای ما- مهناز اسماعیلی: بازیگران وستارگان سینما هم مانند آدم های عادی در زندگی دوران اوج وفرود دارند، اما واکنش آنها در دورانی که زندگی بر وفق مرادشان نیست، چگونه است؟ بر‌د پیت یکی از چهره های سرشناس دنیای سینما است که در دوران عصبانیت ته ریش می گذارد و مدت زمانی را در تنهایی می گذراند تا بتواند خودش را بازیابد.

یکی از دوستان نزدیک برد به مجله معتبری گفت:«زمانی که غم و اندوه بر برد پیت فشار زیادی وارد می کند و آشفته و عصبی می شود، چند روزی غیبش می زند درست مثل یک جوان مجرد زندگی می کند، به اروپا می رود و مشخصا شهر آمستردام را انتخاب می کند، ته ریش می گذارد، کلاه پشمی سرش می کشد،عینک می زند تا ناشناس بماند.. .زمانی که براد پیت دچار استرس می شود چنین رفتاری در پیش می گیرد.»

براد پیت همراه با شریک زندگی اش انجلینا جولی ،شش فرزند دارندکه سه تای آنها فرزند خواند ه های این زوج هستند.آنجلینا جولی و برد پیت در نظر دارند در پروژه جدیدی مقابل هم ظاهر شوند.

منبع

http://www.cinemaema.com