عکسی از نفیسه روشن بازیگر در کنار برادر و مادرش

منبع

http://www.funpatogh.com