پروین شمشکی تهیه‌کننده‌ای است که برای نخستین‌بار کاراکتر کلاه قرمزی را به تلویزیون آورد و البته او را به عنوان مادر بزرگ کلاه قرمزی می شناسند.

عکس 
مادر بزرگ کلاه قرمزی !

منبع

http://www.funpatogh.com