دانلود نرم افزار , برنامه , موبایل , بازی آندروید , نرم افزار 
آندروید - اس ام اس های عاشقانه سری ۲۵

از فراق تو مرا هر نفسی صد آه است ، از تو غافل نیستم ای دوست خدا آگاه است .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زندگی چیدن سیبی است که باید چید و رفت ، زندگی تکرار پاییز است باید دید و رفت .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هرگز ندیدم بر لبی لبخند زیبای تو را ، تو گل ناز منی از دور می بوسم تو را .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فریاد مردمان همه از دست دشمن است ، فریاد من از دل نامهربان دوست !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بشکن ، بشکن ، بشکن ، دل ما رو هم بشکن ، عزیزم مواظب باش یکی دل تو رو نشکنه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خوبیم بدیم حالا از همه چی بگذریم ، دوست دارم از شما نمیشه بگذریم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در خیالم در خوابم همه جا با اویم ، مجنونم در همه جا او را می جویم ، خیلی وقت است که رفته ز پیشم ، نه ! او نرفته با خود چه می گویم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هر آنچه محبت که در من نهفته از توست ، هیچی نمیگم فقط دو کلمه دارمت دوست .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تمام فصل عمرم عزیزم با تو بهاره ، اونقدر که من دوست دارم کی دوست دارم ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مهر دل ما مدام تقدیم شما ، عمری که شود به کام تقدیم شما ، پیدا نشد آن هدیه که در شان شماست ، یک باغ گل عشق تقدیم شما .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برای تنی که خسته ست تو همیشه جون پناهی ، من می خوام با تو بمونم تو رفیق نیمه راهی .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همین حسی که دارم حتی وقتی از تو دورم تلخ و بیمارم چقدر خوبه ، همین قدر که می دونم خوب خوبی خواب خوابی من که بیدارم چقدر خوبه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نیمه شبی من خواهم رفت ، از دنیایی که مال من نیست ، از زمینی که بیهوده مرا بدان بسته اند .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باران را به خاطر رطوبتش ، گل را به خاطر لطافتش و تو را به خاطر محبتت دوست می دارم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در اوج دل نشاندمت ، در رهگذر زمانه گر خزان شود ، تویی بهار زندگی .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زندگی پرتو عصر است که در بزم وجود ، به نسیم مژه بر هم زدنی خاموش است .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در سرای گل فروشان گرچه گل بسیار است ، چون تو گل پیدا نمودن مشکل و دشوار است .