فیلم آرایش غلیط با بازیگری حامد بهادا,طناز طباطبایی

حامد بهداد در آرایش غلیظ,فیلم سینمایی آرایش غلیظ ساخته حمید نعمت الله

«آرایش غلیظ» یک کمدی اجتماعی است و داستانش در تهران و چند شهر مختلف می گذرد. این فیلم دو نقش اصلی زن و مرد دارد و فیلمنامه اش توسط حمید نعمت الله با همراهی هادی مقدم دوست نوشته شده است.این فیلم نیز در جشنواره فجر ۹۲ حضور دارد.

فیلم آرایش غلیط با بازیگری حامد بهادا,طناز طباطبایی

تصاویر جدید حامد بهداد در آرایش غلیظ

فیلم آرایش غلیط با بازیگری حامد بهادا,طناز طباطبایی

تصاویر جدید حامد بهداد در آرایش غلیظ

فیلم آرایش غلیط با بازیگری حامد بهادا,طناز طباطبایی

آرایش غلیظ

فیلم آرایش غلیط با بازیگری حامد بهادا,طناز طباطبایی

تصاویر جدید حامد بهداد در آرایش غلیظ

فیلم آرایش غلیط با بازیگری حامد بهادا,طناز طباطبایی

تصاویر جدید حامد بهداد در آرایش غلیظ

فیلم آرایش غلیط با بازیگری حامد بهادا,طناز طباطبایی

تصاویر جدید حامد بهداد در آرایش غلیظ

فیلم آرایش غلیط با بازیگری حامد بهادا,طناز طباطبایی

فیلم آرایش غلیط با بازیگری حامد بهادا,طناز طباطبایی

تصاویر جدید حامد بهداد در آرایش غلیظ

فیلم آرایش غلیط با بازیگری حامد بهادا,طناز طباطبایی

فیلم آرایش غلیط با بازیگری حامد بهادا,طناز طباطبایی

فیلم آرایش غلیط با بازیگری حامد بهادا,طناز طباطبایی

فیلم آرایش غلیط با بازیگری حامد بهادا,طناز طباطبایی


منبع: آریا پیکس