اعتماد: ساعت 30: 23 روز پنجم بهمن ماه سال جاري ماموران كلانتري 123 نياوران از طريق دريافت پيامي از مركز فوريت‌هاي پليسي 110 در جريان وقوع درگيري در محدوده خيابان ديباجي قرار گرفتند.

با حضور ماموران پليس در محل، فردي به نام «سيامك» به آنها مراجعه و عنوان كرد كه در ساعت

20: 19 منزل را همراه خانواده براي شركت در مهماني يكي از اقوام ترك كرديم اما خواهر كوچك‌ترم به نام «مژگان» كه به دليل سرماخوردگي و كسالت در منزل حضور داشت را با خود همراه نكرديم.
اما ساعتي بعد خواهرم با تلفن بنده تماس گرفته و عنوان داشت كه شخصي به نام «ارسلان» كه سرايدار ساختمان است، به زور وارد منزل شده و ضمن ضرب و شتم، قصد آزار و اذيت وي را داشته است.

بررسي ماموران نشان داد كه «ارسلان» موفق به اجرايي كردن نقشه شوم خود نشد و از منزل متواري شده است كه نهايتا ماموران پس از تعيين صحت و سقم گزارش دريافتي، اين سرايدار را در يك عمليات دستگير و به همراه پرونده تشكيل شده در اختيار مقام قضايي قرار دادند.

وبگردی