مانوئل ریکو" یک پسر 24 ساله اسپانیایی است  که در سال 2012 موفق شد به عنوان زیباترین پسر در کشور اسپانیا انتخاب شود. این عنوان در حالی به او اطلاق شد که افراد زیادی  معتقد بودند پسران به مراتب زیباتری از وی نیز در این کشور حضور دارند. علت انتخاب وی زیبای اجزای چهره و جذابیت مردانه او عنوان شده است.

 زیباترین پسر

افکار


n