احسان علیخانی و عادل فردوسی پور / برنامه سال تحویل 1393 / مجریان برگزیده مردمی

احسان علیخانی و عادل فردوسی پور / برنامه سال تحویل ۱۳۹۳ / مجریان برگزیده مردمی

عکس برنامه سال تحویل شبکه سه 3 ستاره سال 93

سروش صحت و پژمان جمشیدی در برنامه سال تحویل شبکه ۳ در سال ۹۳

برنامه سال تحویل شبکه سه سیما در سال 93 «سه ستاره» / پژمان جمشیدی,سروش صحت,مهران مهام و ایرج محمدی

برنامه سال تحویل شبکه سه سیما در سال ۹۳ «سه ستاره» / پژمان جمشیدی,سروش صحت,مهران مهام و ایرج محمدی

عکس برنامه سال تحویل شبکه سه 3 ستاره سال 93

شقایق دهقان ( یکی از سه ستاره بهترین بازیگر زن ) به همراه همسرش مهراب قاسم خانی و فرزندش در برنامه سال تحویل 93

شقایق دهقان ( یکی از سه ستاره بهترین بازیگر زن ) به همراه همسرش مهراب قاسم خانی و فرزندش در برنامه سال تحویل ۹۳

عکس برنامه سال تحویل شبکه سه 3 ستاره سال 93

احسان علیخانی ( مجری برنامه سال تحویل شبکه سه در سال ۹۳ )

عکس برنامه سال تحویل شبکه سه 3 ستاره سال 93

احسان علیخانی

عکس برنامه سال تحویل شبکه سه 3 ستاره سال 93

احسان علیخانی,عادل فردوسی پور و علی زاهدی

عکس برنامه سال تحویل شبکه سه 3 ستاره سال 93

برنامه سال تحویل شبکه سه

عکس برنامه سال تحویل شبکه سه 3 ستاره سال 93

مهمانان برنامه سال تحویل شبکه سه در سال ۱۳۹۳

عکس برنامه سال تحویل شبکه سه 3 ستاره سال 93

احسان علیخانی

عکس برنامه سال تحویل شبکه سه 3 ستاره سال 93

بابک حمیدیان و احسان علیخانی / برنامه سه ستاره ویژه سال تحویل ۱۳۹۳

عکس برنامه سال تحویل شبکه سه 3 ستاره سال 93

عادل فردوسی پور و احسان علیخانی

عکس برنامه سال تحویل شبکه سه 3 ستاره سال 93

عکس برنامه سال تحویل شبکه سه 3 ستاره سال 93

علی ضیا ( یکی از سه ستاره در بخش بهترین مجری غیر ورزشی )

عکس برنامه سال تحویل شبکه سه 3 ستاره سال 93

نجم الدین شریعتی ( یکی از سه ستاره در بخش بهترین مجری غیر ورزشی )

علی ضیا و احسان علیخانی / برنامه سال تحویل شبکه 3 سیما در سال 1393

علی ضیا و احسان علیخانی / برنامه سال تحویل شبکه ۳ سیما در سال ۱۳۹۳

عکس برنامه سال تحویل شبکه سه 3 ستاره سال 93

علی ضیا و احسان علیخانی در یک قاب

عکس برنامه سال تحویل شبکه سه 3 ستاره سال 93

احسان علیخانی,علی ضیا و نجم الدین شریعتی / مجریان برتر شبکه سه در ۲۰ سال اخیر

عکس برنامه سال تحویل شبکه سه 3 ستاره سال 93

فریبا کوثری ( یکی از برگزیدگان در یخش بهترین بازیگر زن )

عکس برنامه سال تحویل شبکه سه 3 ستاره سال 93

سروش صحت و پژمان جمشیدی

عکس برنامه سال تحویل شبکه سه 3 ستاره سال 93

سروش صحت

عکس برنامه سال تحویل شبکه سه 3 ستاره سال 93

عادل فردوسی پور / عکس

منبع : آریا پیکس / عکس بازیگران