۳


پشت صحنه سری سوم سریال پایتخت 3

پشت صحنه سریال پایتخت ۳ / روز آخر فیلمبرداری / ۹ فروردین ۹۳

پشت صحنه سری سوم سریال پایتخت 3

احمد مهرانفر در پشت صحنه سریال پایتخت

محسن تنابنده در سالن کشتی

محسن تنابنده در سالن کشتی / پشت صحنه سریال پایتخت ۳

پشت صحنه سری سوم سریال پایتخت 3

محسن تنابنده

پشت صحنه سری سوم سریال پایتخت 3

سیروس مقدم / کارگردان سریال پاتیخت ۳

پشت صحنه سری سوم سریال پایتخت 3

پشت صحنه مجموعه پایتخت / احمد مهرانفر

پشت صحنه پایتخت 3 در سالن کشتی / علیرضا خمسه و محسن تنابنده

پشت صحنه پایتخت ۳ در سالن کشتی / علیرضا خمسه و محسن تنابنده

پشت صحنه سری سوم سریال پایتخت 3

علیرضا خمسه

پشت صحنه سری سوم سریال پایتخت 3

عکس /احمد مهرانفر و منگ هان ژانگ ( چوچانگ) در سریال پایتخت

عکس /احمد مهرانفر و منگ هان ژانگ ( چوچانگ) در سریال پایتخت ۳

منگ هان ژانگ , سارا و نیکا فرقانی

منگ هان ژانگ , سارا و نیکا فرقانی

پشت صحنه سری سوم سریال پایتخت 3

محسن تنابنده

پشت صحنه سری سوم سریال پایتخت 3

مهران احمدی به همراه سارا و نیکا فرقانی ( دو قولوهای سریال پایتخت ۳ )

پشت صحنه سری سوم سریال پایتخت 3

علی صالحی / سارا و نیکا

نسرین نصرتی ( نقش فهیمه ) به همراه سارا و نیکا فرقانی در پشت صحنه مجموعه پایتخت

نسرین نصرتی ( نقش فهیمه ) به همراه سارا و نیکا فرقانی در پشت صحنه مجموعه پایتخت

ژست احمد مهرانفر و سارا و نیکا در پشت صحنه سری سوم پایتخت

ژست احمد مهرانفر و سارا و نیکا در پشت صحنه سری سوم پایتخت

پشت صحنه سری سوم سریال پایتخت 3

دو قولوهای سریال پایتخت ســــــه


 منبع : آریا پیکس/ عکس بازیگران