حرف‌های دوقلوهای مجموعه "پایتخت": از سوئد برمی‌گردیم و در قسمت چهارم هم بازی می‌کنیم

دوقلوهای سریال 'پایتخت گفته‌اند: دوست داریم اگر 'پایتخت 4' هم ساخته شود از سوئد به ایران برگردیم و در آن بازی کنیم. سریال نوروزی امسال را بیشتر دوست داشتیم.


نیکا فرقانی در این رابطه گفت: دوست دارم اگر "پایتخت 4" هم ساخته شود از خارج از کشور به ایران برگردم و در آن بازی کنم.
وی که 9 سال دارد، درباره اینکه بازی در این سریال لطمه‌ای به درس او وارد می‌کند یا خیر؟ گفت: روزهایی که کار نداریم، درس هم می‌خوانیم.
سارا خواهر دوقلوی نیکا هم درباره تفاوت "پایتخت 3" با سری قبل نیز گفت: سریال نوروز امسال از "پایتخت 2" خنده دار تر بود، بخصوص اینکه ارسطو در این سری، ازدواج هم می کند.

این مطلب را کافه سینما برای نشر، از نسیم انتخاب کرده است.

کافه سینما