ویکتوریا بکهام دخترش هارپر و پسرانش را به ورزشگاه برده بود و پدرشان دیوید بکهام را تشویق کردند. در این بین فریاد های هارپرسون وقتی که پدرش را میدید باعث جلب توجه همه شده بود.

تشویق 
دختر دیوید بکهام برای پدرش+عکس

تشویق 
دختر دیوید بکهام برای پدرش+عکس

http://www.funpatogh.com منبع