خواص این میوه خوشمزه تابستان را بدانید


آنتوسیانین، آنتی‌اکسیدان قوی به حساب می‌آید که در رنگ‌دانه‌ها مشاهده می‌شود.