۲۵ خرداد امسال زن جوانی به کلانتری  ۱۱۶ مولوی مراجعه و به مأموران اعلام کرد: همسرش "علی” ۲۸ ساله برای گرفتن چک از مشتری ، ساعت ۲۳ ۳۰ دقیقه از منزل به سمت گیشا با خودرو پژو ۴۰۵ مشکی از منزل خارج  و تاکنون مراجعت نکرده است.