کسب و کار و درآمد زایی هموراه یکی از دغدغه های افراد است و راه های زیادی هم برای درآمدزایی وجود دارد.

ماجرا وقتی جالب می شود که با افرادی آشنا می شویم که درآمد و ثروت هنگفت به دست آورده اند ولی نه از راه های معمول و شناخته شده در بازار کسب وکار

در اینجا با روش هایی آشنا می شوید که باعث میلونر شدن مبتکرانشان شدند:

۱٫ نوجوانی که با فروش مربای دست پخت مادربزرگش پول های میلیونی به جیب زد

۶ روش جالب برای پولدار شدن

مطالب بیشتر خبری را در ادام همطلب تماشا کنید + تصاویر زیبا