مسافت بیابانی و طولانی بین دو شهر را پیمود البته در میانه راه محور جلو دچار مشکل شد، لری هم تصمیم گرفت ماشین را اوراق کند و با وسایلی که در اختیار دارد ماشین را تبدیل به یک موتور کند.

خوشبختانه با این وسیله جدید توانست به نزدیکترین روستا برسد خودش را نجات بدهد.

در پایان به او لقب مرد آهنی را دادند.

مردی ژیان را تبدیل به موتور سیکلت کرد!+تصاویر

دیگر عکس ها در ادامه مطلب