پیدا کردن زمانی برای ورزش در میان کارهای خانه، غذا درست کردن برای اعضای خانواده و کمک به رشد بهتر نوزاد اگرچه کار سختی است اما به فوایدش می‌ارزد